Organisationsbestyrelsen

Thomas Jensen
Formand

Anette Ågård Nielsen
Næstformand

Annelise Refshauge
Bestyrelsesmedlem

Erik Moesby Nordstrøm
Bestyrelsesmedlem

Hans Laustsen
Bestyrelsesmedlem

Allan Vinje
Bestyrelsesmedlem

Henrik Haugaard Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Sabine Dedlow Steffensen
Observatør

Sidst opdateret 15. marts 2019