Organisationsbestyrelsen

Furesø Boligselskabs bestyrelse modtager honorar i overensstemmelse med lovgivningen, bl.a. for at dække tabt arbejdsfortjeneste og andre udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Honoraret udgør i 2022 20.185 kr. til formanden, 20.185 kr. kr. til næstformanden, og 20.185 kr. til de øvrige medlemmer.

Medlemmerne:

Thomas Jensen
Formand

Anette Ågård Nielsen
Næstformand

Annelise Refshauge
Bestyrelsesmedlem

Erik Moesby Nordstrøm
Bestyrelsesmedlem

Hans Laustsen
Bestyrelsesmedlem

Allan Vinje
Bestyrelsesmedlem

Henrik Haugaard Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Nikolaj Dehn
Bestyrelsesmedlem

Sussy Sara Hasle Hansen
Bestyrelsesmedlem

Sidst opdateret november 2022