Organisationsbestyrelsen

Thomas Jensen
Formand

Anette Ågård Nielsen
Næstformand

Annelise Refshauge
Bestyrelsesmedlem

Erik Moesby Nordstrøm
Bestyrelsesmedlem

Hans Laustsen
Bestyrelsesmedlem

Allan Vinje
Bestyrelsesmedlem

Henrik Haugaard Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Sussy Sara Hasle Hansen
Bestyrelsesmedlem

Sidst opdateret august 2022